topbanner.jpg

 
师生交流活动
发布时间:2013-06-01 20:49:00           人气:
 

师生活动(2013年)

 

 

2013届毕业生欢送会(2013年)

 

 

赴生物岛师生活动(2012年)

 

 

师生活动(2010年)

 

 

师生活动(2010年)

 

 

研究生与导师课外活动交流(2010年)

 

 

研究生与班主任学习交流活动(2009年)

 

 

师生到白水寨活动(2007年)

 

 

迎新生晚会(2005年)

 

 

导师课余指导(2004年)