topbanner.jpg

 
成人学位证书领取通知
发布时间:2017-02-21 11:54:35           人气:
 


成人学位证书领取通知

 

 

      2016年冬季学士学位证书已经制作完毕,上学期未已经分发到各个相关教学单位,请各位学生可到当时交资料的相关单位领取学位证书。

 

                                        继续教育学院学历部

                                            2017221


华师各专业主管院系联系方式

网址: http://cce.scnu.edu.cn/a/20100805/15.html