topbanner.jpg

 
开放学院(南海校区)关于领取自学考试毕业证书 (2017年12月申请)的通知
发布时间:2018-04-27 08:02:28           人气:
 

 开放学院(南海校区)2017年12月申请办理自学考试毕业登记者,请于2018年4月25—28日(上午8:30—11:30、下午14:30—16:00)带齐本人身份证和准考证到行政104室领取毕业证书。

如本人以上时间不方便回校领取毕业证书,可电话联系另约领证时间(老师,电话:075786687397)。也可委托他人代领,被委托人需持本人身份证和复印件,委托人身份证原件、准考证原件和身份证、准考证复印件(身份证复印件上需委托人签名,并写清楚委托何人前来领取毕业证书,如出现问题,所有责任自负)前来领取。

 证件不齐全者学院概不受理。

   特此通知。

                                                          

华南师范大学开放学院

                     2018年4月25